• لوله سحر سمنان
  • video slider
  • سحر و ستاره سمنان
jquery carousel by WOWSlider.com v7.7

فهرست مطالب سایت

ابزار دقیق ok

[Y(St)Y] PVC کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق


 
کاربرد:

این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی مقاوم هستند.

 
ساختمان کابل: Cu/PVC/OSCR/PVC

1- هادی : مس
2- عایق : XLPE
3- اسکرین کلی :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
4- روکش : PVC

 
مشخصات فنی:

 ولتاژ نامی : 300/500V 
 محدوده دمایی : 30- تا 70+ درجه سلسیوس
 دمای اتصال کوتاه : 160 درجه سلسیوس
 حداقل شعاع خمش : 7/55 برابر قطر کابل

استانداردها:

 BS EN 50288-7

مشخصات خاص درصورت نیاز:

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 
سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1×2×0.5 5.7 41 700 1000
2×2×0.5 8.1 67 800 1000
5×2×0.5 10.4 124 900 1000
10×2×0.5 14.5 220 900 1000
15×2×0.5 16.7 307 1000 1000
20×2×0.5 18.7 395 1100 1000
30×2×0.5 22.1 567 1200 1000
50×2×0.5 28.2 909 1400 1000
1×2×0.75 6 47 900 1000
2×2×0.75 8.7 79 800 1000
5×2×0.75 11.1 152 900 1000
10×2×0.75 15.6 276 1000 1000
15×2×0.75 18.1 391 1100 1000
20×2×0.75 20.2 505 1100 1000
30×2×0.75 24 729 1200 1000
50×2×0.75 30.7 1177 1600 1000
1×2×1 6.4 54 700 1000
2×2×1 9.3 93 800 1000
5×2×1 11.9 183 900 1000
10×2×1 16.8 335 1000 1000
15×2×1 19.5 478 1100 1000
20×2×1 21.8 620 1100 1000
30×2×1 25.9 902 1400 1000
50×2×1 33.2 1460 1800 1000
1×2×1.5 7 68 800 1000
2×2×1.5 10.2 117 900 1000
5×2×1.5 13.2 239 900 1000
10×2×1.5 18.7 445 1100 1000
15×2×1.5 21.6 640 1100 1000
20×2×1.5 24.3 834 1200 1000
30×2×1.5 28.8 1220 1400 1000
50×2×1.5 37 1985 1800 1000
1×2×2.5 8.2 94 800 1000
2×2×2.5 12.3 170 900 1000
5×2×2.5 15.9 360 1000 1000
10×2×2.5 22.7 682 1200 1000
15×2×2.5 26.4 989 1400 1000
20×2×2.5 29.7 1295 1600 1000
30×2×2.5 35.3 1904 1800 1000
50×2×2.5 45.5 3112 2000 1000

[Y(St)YRY] PVC کابل ابزار دقیق رموردار با اسکرین کلی و عایق


 
کاربرد:

این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی وانواع صدمات مکانیکی مقاوم هستند.

 
ساختمان کابل: Cu/PVC/OSCR/BD/SWA/PVC

1- هادی : مس
2- عایق : PVC
3- اسکرین کلی :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
4- روکش میانی : PVC
5- آرمور: سیم فولادی گالوانیزه
6- روکش : PVC

 
مشخصات فنی:

 ولتاژ نامی : 300/500V 
 محدوده دمایی : 30- تا 70+ درجه سلسیوس
 دمای اتصال کوتاه : 160 درجه سلسیوس
 حداقل شعاع خمش : 100 برابر قطر کابل

استانداردها:

 BS EN 50288-7

مشخصات خاص درصورت نیاز:

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 
سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1×2×0.5 10.4 220 900 1000
2×2×0.5 13.1 308 1000 1000
5×2×0.5 15.5 427 1000 1000
10×2×0.5 20.2 651 1100 1000
15×2×0.5 23.3 947 1200 1000
20×2×0.5 25.7 1115 1400 1000
30×2×0.5 29.5 1445 1600 1000
50×2×0.5 37 2279 1800 1000
1×2×0.75 10.8 228 900 1000
2×2×0.75 13.9 340 1000 1000
5×2×0.75 16.69 486 1000 1000
10×2×0.75 22.3 887 1200 1000
15×2×0.75 25.1 1104 1200 1000
20×2×0.75 27.5 1291 1400 1000
30×2×0.75 31.6 1680 1600 1000
50×2×0.75 39.8 2676 1800 1000
1×2×1 11.1 248 900 1000
2×2×1 14.5 369 900 1000
5×2×1 17.5 544 1000 1000
10×2×1 23.5 976 1200 1000
15×2×1 26.5 1225 1400 1000
20×2×1 29.1 1461 1600 1000
30×2×1 33.9 1962 1800 1000
50×2×1 42.7 3126 2000 1000
1×2×1.5 11.7 275 900 1000
2×2×1.5 15.4 420 1000 1000
5×2×1.5 18.7 631 1100 1000
10×2×1.5 25.7 1164 1400 1000
15×2×1.5 29.1 1492 1600 1000
20×2×1.5 31.9 1488 1600 1000
30×2×1.5 38 2630 1800 1000
50×2×1.5 47.9 4201 2400 1000
1×2×2.5 13.1 336 1000 1000
2×2×2.5 17.8 534 1000 1000
5×2×2.5 22.6 974 1200 1000
10×2×2.5 30.4 1598 1600 1000
15×2×2.5 35.1 2272 1800 1000
20×2×2.5 38.8 2749 1800 1000
30×2×2.5 45.3 3704 2200 1000
50×2×2.5 57.6 5956 2400 1000

[2X(St)Y] XLPE کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق


 
کاربرد:

این نوع کابل با تلفات پایین برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین در مدارات اندازه گیری به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی مقاوم هستند.

عایق XLPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد.

 
ساختمان کابل: Cu/XLPE/OSCR/PVC

1- هادی : مس
2- عایق : XLPE
3- اسکرین کلی :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
4- روکش : PVC

 
مشخصات فنی:

 ولتاژ نامی : 300/500V 
 محدوده دمایی : 30- تا 90+ درجه سلسیوس
 دمای اتصال کوتاه : 250 درجه سلسیوس
 حداقل شعاع خمش : 7/55 برابر قطر کابل

استانداردها:

 BS EN 50288-7

مشخصات خاص درصورت نیاز:

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 
سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1×2×0.5 5.7 38 700 1000
2×2×0.5 8.1 62 800 1000
5×2×0.5 10.4 112 900 1000
10×2×0.5 14.5 196 900 1000
15×2×0.5 16.7 271 1000 1000
20×2×0.5 18.7 347 1100 1000
30×2×0.5 22.1 495 1200 1000
50×2×0.5 28.2 789 1400 1000
1×2×0.75 6 44 700 1000
2×2×0.75 8.7 24 800 1000
5×2×0.75 11.1 139 900 1000
10×2×0.75 15.6 249 1000 1000
15×2×0.75 18.1 350 1100 1000
20×2×0.75 20.2 450 1100 1000
30×2×0.75 24 647 1200 1000
50×2×0.75 30.7 1040 1600 1000
1×2×1 6.4 51 700 1000
2×2×1 9.3 87 800 1000
5×2×1 11.9 168 900 1000
10×2×1 16.8 305 1000 1000
15×2×1 19.5 432 1100 1000
20×2×1 21.8 559 1100 1000
30×2×1 25.9 810 1400 1000
50×2×1 33.2 1308 1800 1000
1×2×1.5 6.9 64 1800 1000
2×2×1.5 10.2 110 900 1000
5×2×1.5 13.2 222 900 1000
10×2×1.5 18.7 410 1100 1000
15×2×1.5 21.6 587 1100 1000
20×2×1.5 24.3 764 1200 1000
30×2×1.5 28.8 1114 1400 1000
50×2×1.5 37 1810 1800 1000
1×2×2.5 8.2 89 800 1000
2×2×2.5 12.3 159 900 1000
5×2×2.5 15.9 334 1000 1000
10×2×2.5 22.7 629 1800 1000
15×2×2.5 26.4 910 1400 1000
20×2×2.5 29.7 1190 1600 1000
30×2×2.5 35.3 1746 1800 1000
50×2×2.5 45.5 2848 2000 1000

[2X(St)YRY] XLPE کابل ابزار دقیق آرموردار با اسکرین کلی و عایق


 
کاربرد:

این نوع کابل با تلفات پایین برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی وانواع صدمات مکانیکی مقاوم هستند.

عایق XLPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد.

 
ساختمان کابل: Cu/XLPE/OSCR/BD/SWA/PVC

1- هادی : مس
2- عایق : XLPE
3- اسکرین کلی :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
4- روکش میانی : PVC
5- آرمور: سیم فولادی گالوانیزه
6- روکش : PVC

 
مشخصات فنی:

 ولتاژ نامی : 300/500V 
 محدوده دمایی : 30- تا 90+ درجه سلسیوس
 دمای اتصال کوتاه : 250 درجه سلسیوس
 حداقل شعاع خمش : 100 برابر قطر کابل

استانداردها:

 BS EN 50288-7

مشخصات خاص درصورت نیاز:

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 
سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1×2×0.5 10.4 217 900 1000
2×2×0.5 13.1 304 1000 1000
5×2×0.5 15.5 415 1000 1000
10×2×0.5 20.2 626 1100 1000
15×2×0.5 23.3 911 1200 1000
20×2×0.5 25.7 1066 1400 1000
30×2×0.5 29.5 1373 1600 1000
50×2×0.5 37 2159 1800 1000
1×2×0.75 10.8 226 900 1000
2×2×0.75 13.9 335 1000 1000
5×2×0.75 16.7 472 1000 1000
10×2×0.75 22.3 860 1200 1000
15×2×0.75 25.1 1063 1200 1000
20×2×0.75 47.5 1236 1400 1000
30×2×0.75 31.6 1598 1600 1000
50×2×0.75 39.8 2539 1800 1000
1×2×1 11.1 245 900 1000
2×2×1 14.5 363 900 1000
5×2×1 17.5 529 1000 1000
10×2×1 23.5 946 1200 1000
15×2×1 26.5 1180 1400 1000
20×2×1 29.1 1401 1600 1000
30×2×1 33.9 1871 1800 1000
50×2×1 42.7 2973 2000 1000
1×2×1.5 11.7 272 900 1000
2×2×1.5 15.4 413 1000 1000
5×2×1.5 18.7 613 1100 1000
10×2×1.5 25.7 1129 1400 1000
15×2×1.5 29.1 1440 1600 1000
20×2×1.5 31.9 1717 1600 1000
30×2×1.5 38 2524 1800 1000
50×2×1.5 47.9 4025 2400 1000
1×2×2.5 13.1 331 1000 1000
2×2×2.5 17.8 523 1000 1000
5×2×2.5 22.6 948 1200 1000
10×2×2.5 30.4 1546 1600 1000
15×2×2.5 35.1 2193 1800 1000
20×2×2.5 38.8 2644 1800 1000
30×2×2.5 45.3 3546 2200 1000
50×2×2.5 57.6 5693 2400 1000

[RE-Y(St)YRY, PIMF/TIMF/QIMF] XLPE کابل ابزار دقیق آرموردار با اسکرین مجزا و کلی و عایق


 
کاربرد:

این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار می رود.این کابل ها علاوه بر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی در برابر تضعیف همشنوایی و صدمات مکانیکی نیز مقاوم هستند.

 
ساختمان کابل: Cu/PVC/ISCR/OSCR/Bd/SWA/PVC

1- هادی : مس
2- عایق : PVC
3- اسکرین مجزا :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
4- اسکرین کلی :
    نوار پلی استر 
    سیم مسی قلع اندود تخلیه
    فویل آلومینیوم
5- روکش میانی :PVC 
6- آرمور: سیم فولادی گالوانیزه
7- روکش : PVC

 
مشخصات فنی:

 ولتاژ نامی : 300/500V 
 محدوده دمایی : 30- تا 70+ درجه سلسیوس
 دمای اتصال کوتاه : 160 درجه سلسیوس
 حداقل شعاع خمش : 100 برابر قطر کابل

استانداردها:

 BS EN 50288-7

مشخصات خاص درصورت نیاز:

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 
سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
2×2×0.5 14.3 358 900 1000
5×2×0.5 17.3 513 1000 1000
10×2×0.5 23.5 947 1200 1000
15×2×0.5 26.3 1169 1400 1000
20×2×0.5 29.1 1401 1600 1000
30×2×0.5 34.4 2039 1800 1000
50×2×0.5 42.5 2918 2000 1000
2×2×0.75 14.9 386 1000 1000
5×2×0.75 18.2 569 1100 1000
10×2×0.75 25 1047 1200 1000
15×2×0.75 28 1318 1400 1000
20×2×0.75 31 1582 1600 1000
30×2×0.75 36.8 2323 1800 1000
50×2×0.75 46.5 3700 2200 1000
2×2×1 15.6 414 1000 1000
5×2×1 19 617 1100 1000
10×2×1 26.2 1158 1400 1000
15×2×1 29.7 1475 1600 1000
20×2×1 32.7 1757 1600 1000
30×2×1 38.9 2586 1800 1000
50×2×1 49.2 4123 2200 1000
2×2×1.5 17 483 1000 1000
5×2×1.5 20.8 740 1100 1000
10×2×1.5 28.6 1385 1400 1000
15×2×1.5 32.2 1755 1800 1000
20×2×1.5 36.8 2380 1800 1000
30×2×1.5 42.7 3139 2000 1000
50×2×1.5 54.2 5024 2200 1000
2×2×2.5 19.4 602 1100 1000
5×2×2.5 24.9 1099 1400 1000
10×2×2.5 34.3 2016 1800 1000
15×2×2.5 38.9 2582 1800 1000
20×2×2.5 43.3 3166 2000 1000
30×2×2.5 51.4 4630 2200 1000
50×2×2.5 65.6 7471 2400 1000